Huisreglement

HuisreglementDoor in te schrijven verklaard u zich akkoord met onderstaande.- Wij vragen dat iedereen tijdig aanwezig is, zodat de les stipt kan beginnen.


- Tijdens de les dragen de dansers de vooropgestelde kledij, geen juwelen en geen kauwgom!


- De mobiele telefoons blijven tijdens de les in de sportzak zitten en het geluid staat op stil.


- Wij hebben geen kantine dus de dansers brengen best een drankje van thuis mee. Liefst geen zuurhoudende dranken, maar water of sportdrank.


- Lesgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de 2e les.


- Er worden geen terugbetalingen gedaan. Kan je om medische redenen de lessen niet vervolledigen, dan wordt het resterende lesgeld overgedragen naar het volgend dansseizoen, mits voorlegging van een doktersattest.


- Wij behouden ons het recht om max 2 maal per jaar de lessen te annuleren in geval van ziekte van de lesgever.


- Wij behouden ons het recht om tijdens het jaar de lessen te laten geven door andere lesgevers dan voorheen aangegeven.


- Bij overmacht zijn we niet genoodzaakt om alternatieven te voorzien, indien de gewone lessen niet mogelijk zijn. Wij zullen ten alle tijden proberen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en alternatieven te voorzien indien mogelijk.


- Onze verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid tijdens dansactiviteiten en lichamelijk letsel opgelopen tijdens de dansles en de reisweg heen en terug.


- Onze dansstudio is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen. Laat waardevolle spullen dus best thuis!


- Het is niet de bedoeling dat de ouders blijven kijken, zo kunnen onze dansers zich niet voldoende concentreren. Jaarlijks wordt er een toonmoment georganiseerd, zodat de ouders de vorderingen van hun kind kunnen zien.